Judges on Training

 

TIS HAZARI COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Sh. Sanjay Garg-I

26.05.2017

27.05.2017

2 Dr. Kamini Lau

26.05.2017

27.05.2017

3 Sh. Amit Kumar

26.05.2017

27.05.2017

4 Sh. Vinay Singhal

26.05.2017

27.05.2017

5 Sh. Dharmender Rana

26.05.2017

27.05.2017

6 Sh. V.K. Jha

26.05.2017

27.05.2017

7      
8 Sh. Sachin Sangwan

26.05.2017

27.05.2017

9 Ms. Riya Guha

26.05.2017

27.05.2017

10 Ms. Shilpi Jain

26.05.2017

27.05.2017

11 Ms. Sonam Singh

26.05.2017

27.05.2017

12 Ms. Neha

26.05.2017

27.05.2017

13 MS. SUGANDHA AGGARWAL

26.05.2017

27.05.2017

14 MS. SMITA GARG

26.05.2017

27.05.2017

15 MS. MAYURI SINGH

26.05.2017

27.05.2017

16 SH. JITENDRA SINGH

26.05.2017

27.05.2017

 

 

 

ROHINI  HOUSE COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

 1

 ******

****

****

 

 

 

KARKARDOOMA COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

sh. gagandeep singh

26.05.2017

27.05.2017

2 Sh. Deepak Dabas

26.05.2017

27.05.2017

3 Sh. Dinesh Kumar

26.05.2017

27.05.2017

4 sh. sudhanshu kaushik

26.05.2017

27.05.2017

5  Sh. Praveen Singh

26.05.2017

27.05.2017

6 Ms. Kiran Bansal

26.05.2017

27.05.2017

7 Sh. Pulastya Pramachala

26.05.2017

27.05.2017

8 Sh. Sudesh Kumar

26.05.2017

27.05.2017

9 Sh. Balwinder Singh

26.05.2017

27.05.2017

 

 

 

 

PATIALA HOUSE COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Sh. Arun bhardwaj

26.05.2017

27.05.2017

2 Sh. Surinder S. Rathi

26.05.2017

27.05.2017

3 Sh. Sidharth Sharma

26.05.2017

27.05.2017

4 Sh. Amitabh Rawat

26.05.2017

27.05.2017

5 Ms. Nupur Gupta

26.05.2017

27.05.2017

 

 

 

 

DWARKA COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1

 ******

****

****

 

 

 

 

 

SAKET COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Dr. Neera Bharihoke

26.05.2017

27.05.2017

2 Ms. Neelam Singh

26.05.2017

27.05.2017

3 Sh. Samar Vishal

26.05.2017

27.05.2017

4 Sh. Vishal Pahuja

26.05.2017

27.05.2017

5 sh. sonu agnihotri

26.05.2017

27.05.2017

6 sh. munish markan

26.05.2017

27.05.2017

7 ms. preeti parewa

26.05.2017

27.05.2017

8 ms. samiksha gupta

26.05.2017

27.05.2017

9 ms. vikrant vaid

26.05.2017

27.05.2017