Judges on Training

 

TIS HAZARI COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 SH. NARINDER KUMAR 09.10.17 13.10.17

 

 

 

ROHINI  HOUSE COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1

******

****

****

 

 

 

KARKARDOOMA COURTS

S.N

Name of Judicial Officer

From

Till

1 Sh. Gurdeep singh 10.11.17 12.11.17
2  Sh. S.K. Malhotra 10.11.17 12.11.17
3 Sh. Ravinder Singh 10.11.17 12.11.17
4 Dr. Hardeep Kaur 10.11.17 12.11.17
5 Ms. Savitri 10.11.17 12.11.17
6 Sh. Gurdeep singh 04.11.17 05.11.17
7 Dr. Hardeep Kaur 04.11.17 05.11.17
8 Ms. Savitri 04.11.17 05.11.17
9 MS.GEETANJALI 04.11.17 05.11.17
10 SH. VIJAY KUMAR JHA 04.11.17 05.11.17
11 MS. CHHAVI KAPOOR 04.11.17 05.11.17
12 Sh. Jay Thareja 13.10.17 15.10.17
13 Sh. Nipun Awasthi 13.10.17 15.10.17
14 Ms. Shivali Sharma 27.10.17 28.10.17
15 Sh. Nipun Awasthi,  27.10.17 28.10.17
16 Sh. Rakesh Tewari 27.10.17 28.10.17
17 Sh.R.P. Pandey 27.10.17 28.10.17
18 Sh. Ashwani Kumar Sarpal,  10.11.17 12.11.17
19 Sh. Devendra Kumar Sharma 10.11.17 12.11.17
20 Sh. Pawan Kumar 10.11.17 12.11.17
21 Sh. Pulastya Pramachala 10.11.17 12.11.17
22 Sh. Subhash Kumar  10.11.17 12.11.17
23 Sh. Ankit Singla 27.10.17 28.10.17
24 Sh. Deepak Jagotra 27.10.17 28.10.17
25 Sh. Devender Kumar Marg 27.10.17 28.10.17
26 Sh. Rajiv Mehra 27.10.17 28.10.17
27 Ms. Geetanjali 27.10.17 28.10.17
28 Sh. A.S. Jayachadra 27.10.17 28.10.17
29 Sh. Ajay Garg 27.10.17 28.10.17
  Sh. Gurdeep Singh 27.10.17 28.10.17
  Sh. Pranjal Aneja 27.10.17 28.10.17
  Sh. Prayank Nayak 27.10.17 28.10.17
  Sh. S. K. Sirohi 27.10.17 28.10.17
  Sh. Sanjay Garg-I, 27.10.17 28.10.17

 

 

 

 

 

 

PATIALA HOUSE COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1 Sh. Bharat Parashar 06.10.17 06.10.17

 

 

 

 

DWARKA COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

       

 

 

 

 

 

SAKET COURTS

S.N

  Name of Judicial Officer

From

Till

1      
2      
3